تن آلوده ی دل پاک

نبض دستم به صدای قدمت میلرزد....وای از خنده ی تو......
» چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩ :: نوشابه برای خودم.
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩